לא נשארו עוד תהליכים בעבודה.
אפליקציה
לא נמצאו תהליכי ייצוא.
לא נמצאו תהליכי ייצוא.
no-export-processes-were-found
לא נשארו עוד תהליכים בעבודה.